Miloš Makula
19.03.1984
29.04.2006
Miloš  Makula, * 19.03.1984 + 29.04.2006
1
0
0

Odišiel si náhle a bez rozlúčky. Odpočívaj v Božom pokoji.
TAKTO SPOMÍNAME
Odpočívaj v pokoji, braček môj drahý.

Položené
Martin Makula
31.10.2019

PRIPOMÍNAME SI
×