Ján Makula
13.06.1976
12.06.2017
Ján  Makula, * 13.06.1976 + 12.06.2017
1
0
0

Odpočívaj v Božom pokoji, braček môj drahý.
TAKTO SPOMÍNAME
Odpočívaj v pokoji...

Položené
Martin Makula
31.10.2019

PRIPOMÍNAME SI
×