Oľga Makulová
10.06.1953
26.10.2005
Oľga  Makulová, * 10.06.1953 + 26.10.2005
1
0
0

Milujúca a navždy milovaná mamka... Odpočívaj v Božom pokoji.
TAKTO SPOMÍNAME
Drahá mamka, aj keď už uplynulo štrnásť smutných rokov, tvoj odchod stále bolí.

Položené
Martin Makula
31.10.2019

PRIPOMÍNAME SI
×